Contact | Colofon | Disclaimer

Welkom op de site van ZVV Zaandijk Zonnige aanbieding!

           

BBQ Club 101 

In onze laatste "Nieuwsbrief" hebt u kunnen lezen, dat Club 101 bruist van activiteiten. En er zijn natuurlijk ook veranderingen die gaan plaats vinden. Na jarenlang - in samenwerking met het hoofdbestuur - de "Werkersavond" te hebben georganiseerd - welke elke keer aan het einde van het voetbalseizoen plaats vond, hebben wij nu gemeend om iets te organiseren aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen.

Daarom nodigen wij u uit - samen met uw partner - aanwezig te zijn op onze "BBQ" avond, welke zal worden gehouden op vrijdag 5 september 2014. U wordt tussen 17.00 en 18.00 uur in de kantine "Schanszicht" verwacht, waarna het "bbq" feest kan beginnen.

Wij hebben voor deze avond geen programma samengesteld. Het is de bedoeling dat u samen met de andere Club 101 leden er een gezellige avond van maakt. Er is voldoende gesprekstof over het wel en wee van onze vereniging. Wij denken o.a. aan het 100 jarig bestaan in 2017, waar nog veel voor geregeld moet worden en aan onze nieuwe aanwinst in de vereniging n.l. Zaandijk Rugby !!!

Omdat wij de noodzakelijke inkopen voor die avond moeten regelen, willen wij weten hoeveel leden met hun partner wij kunnen verwachten. Gaarne opgeven bij:
Kees Hartland - 075 - 622.70.75 mail: hartland@kpnmail.nl
Dick Pauw - 075 - 628.70.27 mail: d.pauw8@upcmail.nl

WIJ ZIEN U GRAAG OP VRIJDAG 5 SEPTEMBER A.S. IN ONZE KANTINE.

Met vriendelijke groeten,
Dick Pauw - voorzitter
Kees Hartland - secretaris

 

Jessica

vrijwilliger van het jaar!

Vrijwilliger van het jaar

Tijdens de Werkers-Jeugdbedank-Avond werd Jessica Roodhorst gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Zij versloeg in de finale-ronde de voorzitter van de Jeugdafdeling Armando Toffoli

en werd daardoor opvolger van Reinier van Koppen, onze wedstrijdsecretaris.

We feliciteren Jessica van harte met deze welverdiende verkiezing!

Uit handen van voorzitter Rob Witbaard ontving Jessica de wisselbeker,

een bos bloemen en een cadeaubon.