Contact | Colofon | Disclaimer

Welkom op de site van ZVV Zaandijk†

Grote Clubactie van start!..†

VAN START!

De grote clubactie gaat 13 september weer van start en ook dit jaar doet de jeugdafdeling van ZVV Zaandijk mee. Op 11 september, tijdens de trainers/leidersavond worden de intekenboekjes uitgereikt aan de leiders van de D, E, F pupillen en de Poema's, waarna ze uitgedeeld kunnen worden aan de kinderen van hun team. Meer info vind je onder 'Aktueel'.

Nieuwe website

Zaandijk krijgt een nieuwe website! Op dit moment werken we achter de schermen hard aan de nieuwe website (het vullen ervan en actualiseren van alle gegevens) om deze z.s.m. in de lucht te krijgen.
Door de komst van de nieuwe website zullen de gegevens op met name de pagina's 'Nieuws' en 'Clubinfo' niet of minder geactualiseerd worden voor het seizoen 2014-2015. Wij hopen immers dat de nieuwe website spoedig in werking treed. Om toch op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de club zullen er onder het kopje 'Aktueel' diverse (belangrijke) informatie geplaats worden. Houd de site dus goed in de gaten. Als onze nieuwe† website in de lucht is zullen wij u daarover natuurlijk uitgebreid informeren.

Jubileum-TOTO bij ZVV Zaandijk†

Zoals een ieder wellicht inmiddels weet zal ZVV Zaandijk in het jaar 2017 zijn 100-jarig bestaan gaan vieren.

De Jubileumcommissie die de organisatie ervan op zich heeft genomen, heeft het plan opgevat om een TOTO in het leven te roepen waarbij de inleggelden, verminderd met het uit te keren prijzengeld, geheel ten goede komen van de te organiseren activiteiten.

Een spel met een lage inzet waarbij jullie inleggelden in het jubileumjaar aan de diverse activiteiten zal worden besteed.

Wat is de bedoeling?

Jullie gaan de eindstand van de competitie van ons 1e elftal voorspellen. Dit moeten jullie doen op hetbijgevoegde formulier. Elke week zal aan de hand van de gespeelde wedstrijden een puntenwaardering worden toegepast. De nummers 1 t/m 14 van de stand hebben een vast puntenaantal; nummer 1 heeft 14 punten, de nummer laatst heeft 1 punt. Bij winst van een ploeg wordt het puntenaantal dat hoort bij de positie die u heeft voorspelt vermenigvuldigt met 3, bij een gelijkspel met 1. Bij verlies zijn er geen punten te verdienen. Bijvoorbeeld: heeft u OTO op de 6e plaats in uw eindstand en OTO wint, dan ontvangt u 9x3=27 punten. Speelt OTO gelijk dan krijgt u 9x1=9 punten. Heeft u QSC op de 9e plaats in uw eindstand bedacht en QSC wint, dan ontvangt u 6x3=18 punten, bij een gelijkspel krijgt u 6x1=6 punten. Deze punten van elke speelronde worden bij elkaar opgeteld en degene die aan het einde van het seizoen, zonder periodekampioenschap-of beslissingswedstrijden, de meeste punten heeft gesprokkeld is uiteindelijk de winnaar van onze TOTO.

Als extra opdracht zal u worden gevraagd het aantal doelpunten te raden die in de afdeling van het 1e worden gescoord in het seizoen 2014-2015. Het verschil t.o.v. het werkelijke aantal doelpunten zal van de score worden afgetrokken.

Zijn er deelnemers met een gelijk aantal punten en die zijn bij de bovenste drie geŽindigd, dan wordt gekeken wie het meeste aantal ploegen in zijn eindstand goed heeft t.o.v. de officiŽle eindstand. Mocht dat nog geen winnaar opleveren dan zal op de avond van de prijsuitreiking een vraag(of meerdere vragen indien noodzakelijk) de winnaar gaan bepalen. De tussenstand van de TOTO zal, zover mogelijk, wekelijks op de clubsite worden weergegeven.

Wat kost dat dan?

Door je in te schrijven voor de TOTO bij zvv Zaandijk maak je kans op mooie geldprijzen. Voor de nr 1 ligt er 20 % van het totale inschrijfgeld klaar, voor de nr 2 is dat 15 %, voor de nr 3 nog altijd 10 %. Inschrijving kost 15 per ingevuld formulier. Je inschrijving is pas geldig als je een volledig ingevuld formulier hebt ingeleverd en het inleggeld per overschrijving hebt voldaan. Voor de degenen die geen risico willen lopen is het mogelijk meerdere inschrijfformulieren in te leveren. Je kunt het inschrijfformulier in een gesloten envelop, zonder inleggeld, inleveren in de bestuurskamer van Zvv Zaandijk in de daarvoor bestemde bak. Omdat de competitie al op 7 september j.l. is begonnen, geven we jullie de tijd om de formulieren uiterlijk zaterdagmiddag 20 september 18.00 uur in te leveren. De punten die je zou hebben gescoord in de 1e en 2e competitieronde tellen niet mee. De doelpunten uit de 1e en 2e ronde tellen wel mee voor het totaal aan het einde van de competitie. Het inleggeld dient uiterlijk vrijdag 26 september a.s. te zijn overgemaakt op rekeningnummer: NL53RABO 0191638315 ten name van ZVV Zaandijk 100 jaar, ondervermelding van: je naam (zoals op het formulier) + toto zaandijk seizoen 2014-2015.

Mocht u de toto om welke reden dan ook aan u voorbij laten gaan, maar wilt u toch een bijdrage willen leveren om de jubileumactiviteiten te ondersteunen dan kunt u uiteraard uw donatie overmaken op bovenvermeld rekeningnummer.